Belgelendirme Ücretlerimiz

Yeterlilik Adı

Yeterlilik Birimleri

Sınav Türü

Ücret

T.Sınav Ücreti

Ahşap Kalıpçı

11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Teorik Sözlü

50

940

11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik Sözlü

50

Performans

840

Betonarme Demircisi

11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Teorik Sözlü

50

960

11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik Sözlü

50

Performans

860

Duvarcı

12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Teorik

50

1050

12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri

Teorik

50

Performans

950

Isı Yalıtımcısı

12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Teorik

50

1075

12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

Teorik

50

Performans

975

İnşaat Boyacısı

11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Teorik

50

950

11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik

50

Performans

850

Sıvacı

11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

Teorik

75

1040

11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik

75

Performans

890

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0298-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik

25

550

17UY0298-4/B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım-Satım İşlemleri

Teorik

25

Performans

500

17UY0298-4/B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Teorik

25

Performans

500

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

17UY0299-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Teorik

50

600

17UY0299-5/A2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

Teorik

50

Performans

500

17UY0299-5/B1 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Teorik

50

Performans

500

SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ

250

SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCTERİ

Yukarıda belirtilen toplam sınav ücretleri geçerlidir

MYK BELGE ÜCRETİ

150

 

GENEL KURALLAR VE AÇIKLAMALAR

 • Sınav ücretlerine KDV dâhildir. Ayrıca KDV tutarı talep edilmez.
 • Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
 • Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz sınav hakkı mevcuttur.
 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, TC kimlik numarası ve Ulusal Yeterliliğin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan belge zorunluluğu tebliğlerinde adı geçen mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir ve yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2020 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Belge zorunluluğu tebliğlerinde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan 150TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.
 • Belge masraf karşılığı tutarı her yılın ocak ayında MYK tarafından güncellenebilir. Belge masraf karşılığı tutarının güncellenmesi durumunda 1 Ocaktan itibaren basılan belgeler için güncel belge masraf karşılığı tahsil edilir. Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
 • Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav hakkını kullanmış sayılır.
 • 10 ( on ) kişi ve üzerinde aday için yapılan başvurularda %5 ile %15 arasında indirim uygulanabilir.
 • Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge ’de belirlenmiştir.
 • Başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınava girmeyeceğini sınav tarihinden yirmi (20) gün öncesine kadar bildirmek şartı ile sınav ücretinin tamamını, on(10) gün öncesine kadar bildirmek şartı ile sınav ücretinin %70’i iade edilir, bu sürelerden daha az süre kalması durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Sınava katılmayan adaya da ücret iadesi yapılmaz.
 • Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde 250 TL (150 TL’si Mesleki Yeterlilik Kurumuna verilmek üzere) ücret alınır.
 • Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday, ilgili sınav hakkını kaybeder ve sınavdan başarısız sayılır. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

 

Fahri HİDAYETOĞLU

KARSEM Müdürü