Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

Fırsat Eşitliği Politikası

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanmak
Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,
Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak