Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

İç Doğrulama Politikası;

Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak