Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Politika

 Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
 Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,
 Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini sağlamak,
 Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
 Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini sağlamak,
 Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlamak,