Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi

Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

ÜST YÖNETİMİN TARAFSIZLIK BEYANI

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi(KARSEM) Personel Sınav ve Belgelendirme Birimiüst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirdiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

  • Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
  • Kanuni zorunluluklara, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatlarına ve TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağımızı,
  • Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, çıkar çatışmalarını önleyeceğimizi, üst yönetim ve personelimiz tarafından bu analizin içselleştirilmesini sağlayacağımızı,
  • Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
  • Tarafsızlığımıza ve güvenilirliğimize gölge düşürecek herhangi bir idari, mali ve ticari faaliyette bulunmayacağımızı,
  • Tüm başvuru sahipleri ve adaylarla çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkide bulunmayacağımızı,
  • Yürüttüğümüz faaliyetler ve faaliyetlerle ilgili kişilere yönelik tüm bilgi, belge ve kararları gizli tutacağımızı, söz konusu bilgi ve belgeleri yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişiler ve kuruluşlar ile paylaşmayacağımızı,
  • KARSEM Personel Sınav ve Personel Belgelendirme Birimi üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç/dış baskı kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.          

Murat ÇANKIRLI

Yönetim Kurulu Başkanı